STIKS 9 norisināsies:

  • 2018.gada 7.aprīlī
  • plkst. 8:00 sākas dalībnieku reģistrācija (detalizētāk par pasākuma norisi var izlasīt sacensību nolikumā (http://stiks.lv/nolikums)
  • RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē Ķīpsalas ielā 6,Rīgā.