Baltijas spageti tiltu konstruēšanas sacensības STiKS (saīsinājums no Spageti Tiltu Konstruēšanas Sacensības; (sticks no angļu val.-mietiņi, stienīši)) pirmo reizi notika pirms astoņiem gadiem – 2009.gadā, kad Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Studentu pašpārvaldes un RTU Studentu parlamenta Zinātnes nodaļas aktīvisti gandrīz vienlaicīgi nāca klajā ar identisku ideju par šādu veida projektu. Īstenojot šo unikālo ideju, projekta organizatori saprata, ka šādas sacensības nav retums pasaulē, un ir ļoti iecienītas inženierstudentu vidū, lai pārbaudītu savas teorētiski iegūtās zināšanas praksē.

          STiKS pašlaik ir viens no lielākajiem projektiem Latvijā, kuru rīko studenti. Sacensībās var ne tikai piedalīties studenti, bet arī skolēni, tādējādi jau pirms augstskolas dodot iespēju padomāt par nākotnes perspektīvām – attīstīt sevī inženierprasmes, rast netradicionālus risinājumus ar ierobežotiem resursiem, kad parādās inženiertehniskas problēmas.

          STiKS 7 ieguva RTU SP balvu kā “GADA PROJEKTS 2016”. Tāpat arī plašu rezonansi medijos izraisīja latviešu komandas “Bridge It” atkārtotā uzvara Pasaules čempionātā RECCS. Lai gan personīgo un Latvijas rekordu šīs komandas puiši uzstādīja pavisam nesen – šī gada 1.martā sacensībās Ungārijā, kurā konstruētais 1 kg smagais tilts izturēja 516,9 kg lielu slodzi. Plašu ievērību guva projekta PR kampaņa un tiltu konstruēšanas  paraugdemonstrējums Eiropas Savienības mājā.

          Projekta misija: Dot studentiem un skolēniem iespēju studijās iegūtās zināšanas izmantot praktiski, veicot projektēšanas, aprēķinu un konstruēšanas darbus. Noteikt labākos konstruktorus, kas pārstāvēs Latviju Pasaules čempionātā. Popularizēt inženierzinātnes, to nozīmi ikdienas dzīvē.

Vīzija: Attīstīt tādu valsti un sabiedrību, kurā netrūktu tehnisku un zinošu jauniešu, kuri prot savas zināšanas pielietot praksē un prot rast neordinārus risinājumus.

          Mērķi:

  • Veicināt studentu un skolēnu radošu, konstruktīvu domāšanu, strādājot ierobežotu resursu, telpas un laika apstākļos.
  • Ļaut skolēniem saprast inženierzinātņu nozīmi, nākotnes iespējas un perspektīvas, tās studējot.
  • Piesaistīt to Latvijas uzņēmumu un kompāniju uzmanību, kas pēc tam spētu rast darba vietas un piedāvātu izaugsmes iespējas jaunajiem inženieriem un zinātniekiem.

          Mērķauditorija:

  • Jebkuras Baltijas augstskolas studenti, kuriem ir saistoši risināt inženiertehniskas problēmas.
  • Jaunieši, kuri savu izglītību un nākotni plāno saistīt ar inženierzinātnēm vai eksaktajām zinātnēm.
  • Visi interesenti, kuriem ir interese par konstruēšanu, mehāniku un tehniku, neatkarīgi no vecuma – skolēni, studenti un citi interesenti.